Patriotyzm w książkach

Każdemu Polakowi znany jest termin patriotyzm. To szacunek, umiłowanie i oddanie własnej ojczyźnie, ale nie tylko, bo też możliwość poświęcenia za nią życia i gotowość do jej obrony. Patriotyzm dotyczy celów służących ojczyźnie, a co za tym idzie, rezygnacji z wszelkich dóbr i potrzeb na rzecz ukochanego kraju. Należy wspomnieć również o tym, że za przejaw patriotyzmu uważa się pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Postawa ta dotyczy także więzi społecznej i wspólnoty samej w sobie, identyfikującej się z własnym narodem.

Patriotyczne książki – co je wyróżnia?

Patriotyzm jest częstym motywem w książkach, szczególnie w tych starszych, pisanych w czasie zaborów. Było wielu polskich autorów i autorek, którzy skłaniali się ku postawie patriotycznej w swoich tekstach. Jan Kochanowski w pieśni „O dobrej sławie” porusza znaczenie patriotyzmu samego w sobie

, ponieważ uważał, że miłość do ojczyzny można pokazać w inny sposób niż męstwo w walce. Stwierdził, że równie ważne jest wykorzystanie swoich talentów np. daru pięknej wymowy. Obok Kochanowskiego swoje teksty publikowali także Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sieniewicz lub Stefan Żeromski. W tamtym czasie polski patriotyzm polegał na rozszerzaniu kultury i oświaty, a także wzroście polskiego rzemiosła. Nazwiska takie jak Mickiewicz czy Słowacki również kojarzą się z patriotyzmem, bo nie ulega wątpliwości, że w twórczości pisarzy odnaleźć można sposoby pokazania Polakom walki o nieodległość. Tekst był swego rodzaju bronią przeciwko wrogom, a jednocześnie pełnił funkcję wspierającą cierpiący naród.

Obecnie Polska cieszy się niepodległością od przeszło stu lat

buy kamagra

, a więc wydaje się, że książki patriotyczne nie są już tak potrzebne jak kiedyś. Nie powstają ani utwory ku pokrzepieniu serc Polaków, ani zagrzewające do ciągłej walki o wolną Polskę, a jednak wciąż pojawiają się książki patriotyczne dla Polaków. Dotyczą one przede wszystkim historycznych aspektów ojczyzny, a autorzy chętnie rozpisują się o narodowych zwycięstwach. Książki patriotyczne opiewają bohaterów, nawiązują do Boga i opisują polską potęgę. To częsty zabieg i nie należy się temu dziwić, ponieważ w takich dziełach autorzy kierują się miłością do kraju, chcąc jak najlepiej go opisać.

W książkach patriotycznych można więc znaleźć nie tylko historię i garść suchych faktów, ale też przesłanie autorów, którzy pragnęli zawrzeć w swoich dziełach ducha polskości. Wydawanie takich dzieł w czasach niepodległej Polski jest natomiast dbaniem o przeszłość i pielęgnowaniem pamięci o bohaterach i polskiej kulturze. Wydaje się to bardzo ważne w kontekście patriotyzmu, ponieważ jest to jeden z przejawów postawy patriotycznej.