Jak powinno się podchodzić do nowoczesnej uprawy truskawek?

Sprawnie funkcjonująca plantacja truskawek, może się okazać doskonałym pomysłem na przynoszącą duże dochody działalność. Aby tak jednak było warto podejść do zakładania plantacji, oraz samej pielęgnacji roślin w odpowiedni sposób.

Uprawa truskawek w dzisiejszych czasach

Szczególnie istotne okazuje się być wybranie miejsca pod uprawę truskawek oraz dbanie o ich właściwe nawożenie. Zdecydowanie najlepsze efekty uprawy truskawek można osiągnąć na glebach żyznych, które są zasobne w próchnicę oraz są dostatecznie przewiewne. Oczywiście właściwości gleby w pewnym zakresie dostosować można do potrzeb, stosując odpowiednie metody nawożenia. I tak na przykład, gleby o zbyt niskim poziomie pH, poniżej 5.0, należy poddać wapnowaniu. Ważne aby zabieg ten przeprowadzić odpowiednio wcześnie, czyli co najmniej na rok przed faktycznym założeniem danej plantacji. Istotne jest również zastosowanie odpowiedniego nawozu tego typu, czyli zazwyczaj wapna węglanowo-magnezowego. Wysiewane one powinno być zaraz po głębokiej orce, pod kultywator. Nowoczesna uprawa truskawek i nawożenie związana jest jednak również z całkowitym wyniszczeniem chwastów trwałych, w postaci przerzu, ostrożenia, powoju, oraz mniszka. Bezwzględnie wymagane jest również stałe wzbogacanie gleby i próchnicę oraz wszelkiego rodzaju składniki pokarmowe.

Bardzo istotne jest również dbanie o niszczenie oraz trwałą likwidację szkodników glebowych. Do nawożenia gleby pod plantację truskawek, zdecydowanie najlepiej sprawdzać się będzie nawóz organiczny. Oprócz niego bardzo ważna rolę będzie odgrywać jednak również nawożenie mineralne, które musi być jednak ściśle związane z analizą gleby. W trakcie takiej właśnie analizy określane jest pH gleby oraz jej zasobność w takie pierwiastki jak potas, magnez, oraz fosfor. Jeżeli chodzi o zalecane najczęściej dawki nawozu mineralnego wynosić będą one (na 1 ha gleby): 200 kg superfosfatu potrójnego i 250 kg siarczanu potasu. Takie nawożenie jest zazwyczaj wystarczające przez cały okres prowadzenia plantacji truskawek. Plantacja truskawek w wielu przypadkach okazać się może przedsięwzięciem, które przynosić będzie wymierne korzyści. Aby tak jednak było, warto odpowiednio podejść do kwestii zakładania takiej plantacji, a w szczególności do jej okresowego nawożenia. Wykorzystywać w tym celu należy zarówno nawozy organiczne, jak też i mineralne, które pozwalają na dostosowanie właściwości gleby do wymagań rosnących na niej roślin. Dzięki temu efekty uprawy truskawek, okazać się będą mogły zdecydowanie najbardziej korzystne.